Tjenester

Tilstandsrapport

Detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Hensikten bak en tilstandsrapport er å gi både selger og kjøper detaljert informasjon om boligen før salg. En tilstandsrapport er en grundig gjennomgang av boligen, og dens totale tilstand.

Det elektriske anlegget undersøkes, boligen måles for å avdekke fuktproblematikk, og relevant dokumentasjon innhentes.

Forbrukerrådet anbefaler å bruke tilstandsrapport ved salg, da man ser at den minsker faren for konflikt ved eierskifte. Den erstatter likevel ikke en eierskifteforsikring, og selger har samme opplysningsplikt rundt å informere kjøper.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en fullstendig sjekk av boligen i forbindelse med eierskifte.

Rapporten er en tilstandsrapport tilpasset avhendingslova, der det er ekstra fokus på de byggtekniske forhold. Boligsalgsrapporten skal forteller mer inngående om boligens tekniske tilstand, og er standardisert, og følger en detaljert sjekkliste.

Skadetakst

Brukes ved skade på fast eiendom og løsøre, som vannskade, brannskade, til bruk ved forsikringssak.

Det kan ofte lønne seg å velge en egen takstmann til å utføre en uavhengig skadetakst. Dette vil føre til en mer objektiv vurdering av skadene, årsakene som ligger bak og hvilke utbedringer som eventuelt må eller kan gjøres.

En skadetakst stiller spesielt høye krav til takstmannens kompetanse. Du bør velge en takstmann med lang erfaring og god byggteknisk kompetanse.

Naturskade

Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, jordskred.

Vi har lang erfaring i å vurdere naturskader, og en naturskadetakst skal gi en beskrivelse i detalj av skaden som har oppstått, samt hvilken et anslag over kostnad ved utbedring.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.

Hvis man oppdager feil eller mangler etter et boligkjøp, enten det er ny eller brukt bolig – eller ved arbeider som er utført – så kan vi bistå med en reklamasjonstakst som brukes for å reklamere på feilen.

Det er i slike tilfeller ekstra viktig å bruke en uavhengig takstmann for å få en takst som tar hensyn til alle parter.

Lånetakst

Som grunnlag for langsiktig belåning.

Lånetaksten brukes som et lavt anslag på markedsverdien, der en takstmann fastsetter verdi. Dette er utgangspunktet banken bruker når de skal gi et boliglån – basert på egne forskrifter som fastslår at lånet skal ytes på grunnlag av en «markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering».

Verditakst

En forventet markedsverdi ved salg av bolig. Den prisen selger normalt kan forvente i markedet.

Verditaksten legges som oftest til grunn for lånetaksten, og er takstmannens antatte verdi for boligens salg på det åpne markedet. Dette er en type takst som gjerne brukes ved arveoppgjør og lignende – da den ikke er like grundig som en tilstandsrapport.

Spørsmål?

Har du spørsmål angående noen av våre tjenester? Send oss en melding, så kommer vi tilbake til deg.Vi strekker oss langt for våre kunder

Punktlighet og grundighet er viktige elementer hos oss

Sollie er Byggmester, og takstfirmaet er en del av Norsk Takst