Takstmann Bent Sollie AS

Taksttjenester for privat og næring

Takstmann Bent Sollie AS er sertifisert takstmann for boligsalgsrapport, skadetaksering, tilstandsvurdering og verdivurdering av boliger.

Med Mesterbrev og over 25 års erfaring fra bransjen, så har Takstmann Bent Sollie de siste ti årene levert taksttjenester til private og næring i og rundt Sandefjord. Punktlighet og grundighet er viktige elementer hos oss, og vi strekker oss lang for våre kunder.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapport er en fullstendig sjekk av boligen i forbindelse med eierskifte.

Tilstandsrapport

Detaljert beskrivelse av boligens tekniske og vedlikeholdsmessige tilstand.

Skadetakst

Brukes ved skade på fast eiendom og løsøre, som vannskade, brannskade, til bruk ved forsikringssak.

Lånetakst

Som grunnlag for langsiktig belåning.

Naturskade

Skade som direkte skyldes skred, storm, flom, jordskred.

Reklamasjonstakst

Reklamasjon kan være aktuell enten ved kjøp av bruktbolig, ved kjøp/oppføring av ny bolig, eller ved utført arbeid på en bolig/bygning.

Verditakst

En forventet markedsverdi ved salg av bolig. Den
prisen selger normalt kan forvente i markedet.

Kontakt oss

Kontakt oss for en uforpliktene samtale.

Vi strekker oss langt for våre kunder

Punktlighet og grundighet er viktige elementer hos oss

Sollie er Byggmester, og takstfirmaet er en del av Norsk Takst